Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 10 Semester 2, Contoh Soal UTS Bahasa Jawa dan Kunci Jawaban Terbaru 2023

- Sabtu, 11 Februari 2023 | 08:59 WIB
Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 10 Semester 2, Contoh Soal UTS Bahasa Jawa dan Kunci Jawaban Terbaru 2023
Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 10 Semester 2, Contoh Soal UTS Bahasa Jawa dan Kunci Jawaban Terbaru 2023

 

Fokus Pati – Berikut contoh latihan soal PTS UTS Bahasa Jawa kelas 10 SMA MA SMK Semester 2 Tahun 2023 terbaru lengkap beserta kunci jawaban.

Simak latian soal PTS UTS Mata Pelajaran Bahasa Jawa kelas 10 SMA MA SMK Semester Genap Tahun Pelajaran 2023 disertai Kunci Jawaban.

Contoh soal PTS UTS Bahasa Jawa kelas 10 SMA MA SMK yang disertai kunci jawaban ini dapat menjadi referensi bahan belajar bagi siswa.

Baca Juga: Soal UTS Bahasa Indonesia Kelas 10 Semester 2, Contoh Soal UTS Bahasa Indonesia dan Kunci Jawaban Tahun 2023

Soal dan kunci jawaban yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay.

Satuan Pendidikan melakukan evaluasi terhadap Peserta Didik secara bersamaan adalah dengan melaksanakan Penilaian Tengah Semester (PTS).

Sebagai bahan tambahan referensi belajar bagi peserta didik kelas 10 SMA MA SMK, dan untuk Bapak/ Ibu Guru yang akan menyusun Soal PTS Semester Genap SMA MA SMK Kurikulum terebaru.

Berikut ini kami bagikan kumpulan contoh soal dan kunci jawaban PTS UTS kelas 10 SMA MA SMK Mata Pelajaran Bahasa Jawa Semester 2 Tahun Pelajaran 2023.

Baca Juga: Siapa Nama Asli Tokyolagi TikToker Cantik? Inilah Biodata, Profil dan Fakta Artis TikTok Tokyolagi

Soal PTS/UTS Bahasa Jawa SMA MA SMK kelas 10 Semester 2 Tahun 2023

1. Cacahing gatra saben sak padha ana ing tembang macapat diarani .....
A. Guru wilangan D. Guru gatra
B. Guru lagu E. Titi laras
C. Guru swara

2. Cacahing wanda saben sak gatra ana ing tembang macapat di arani .....
A. Guru wilangan D. Guru gatra
B. Guru lagu E. Titi laras
C. Guru swara

3. Crita nyata diarani .....
A. Novel D. Cerpen
B. Fiktif E. Cerita rakyat
C. Non Fiktif

4. Lan cerita ora nyata diarani .....
A. Fiktif D. Cerpen
B. Non fiktif E. Cerita rakyat
C. Novel

5. Cerita kang nyeritakake asal usuling papan panggonan kasebut .....
A. Sage D. Fabel
B. Mitos E. Novel
C. Legenda

Baca Juga: Profil David Naif Simak Sosok Salah Satu Dewan Juri Indonesia Ido Tahun 2023

6. Ing wektu iki Indonesia wes ora kwawa dadi juara maneh ing piala thomas , piala Uber lan Piala Sudirman. Ora kwawa tegese .....
A. Ora ngagas D. Ora bisa
B. Ora lali E. Ora diopeni
C. Ora kelingan

7. Bu Miyati ..... Marang putrane supaya sesok makili gotong royong
A. Ndawuhi D. Ngaturi
B. Ngaturi E. Nyekarep
C. Nyuwun tulung

8. Rasane, di butuhake lebon (masukan) saka tilas pemain sing wes akeh mangan uyah ing tetandhingan tetandhingan sarta cara carane gladen lan pembinaan sing njalari bisa kasil dadi gamben. Unen unen wes akeh mangan uyah tegese .....
A. wes tekan seng anyar
B. Kerep menyang manca negara
C. wes suguh pengalaman
D. Isih enom enom
E. wes Tuwo

9. Ing ngisor iki jinis jinise tembang macapat kajaba .....
A. Mijil D. Mas kumambang
B. Sinom E. Layang swara
C. Kinanti

10. Ana unen unen menawa ajining dhiri gumantung ana ing lathi, dheneng ajining raga gumantung ana ing .....
A. Bandha D. Ukara
B. Basa E. Rupa
C. Busana

11. Rerangkening prastawa saka wiwitan tekan pungkasaning cerkak diarani .....
A. Pitutur D. Irah-irah
B. Watak E. Alur
C. Setting

12. Pepeling kang kinandhut ing ceita iku utawa pesen pangripta (pengarang) ana ing crita marang pamaca sinebut .....
A. Tema D. Biografi pengarang
B. Setting E. Alur
C. Amanat

13. Alur crita kang nyritakake kedadeyan kadadeyan ana ing wektu jaman mbiyen banjur di ceritakake ana ing wektu iki sinebut alur .....
A. Maju D. Progesif
B. Mundur E. Interaktif
C. Maju mundur

Baca Juga: Profil dan Biodata David Bayu Danangjaya Vokalis Grup Band Naif yang Jadi Juri Indonesia Idol 2023

14. Cerkak ana ing bahasa Indonesia uga sinebut .....
A. Cerita bersambung
B. Cerita berganbar
C. Cerita pendek
D. Novel
E. Cerita ngakak

15. Fabel ing cerita rakyat yaiku cerita babagan .....
A. Lelembut
B. Dumadhine papan lan panggonan
C. Pahlawan
D. Kewan
E. Manungsa

16. Ing ngisor iki manfaate yen mangerteni yat, kajaba (kecuali) .....
A. Mangerteni nilai nilai moral kang luhur
B. Nguatake nillai sosial lan budaya kang ana ing masyarakat
C. Hiburan lan sarana pendidikan
D. Nguatake keyakinan marang gusti
E. Tuntunan tumindak ing masyarakat

17. Ing ngisor iki titiane (ciri) cerkak, kajaba .....
A. asipat diskriptif D. crita mung siji
B. asipat naratif E. prastawa mung siji
C. asifat fiktif

18. Papan lan wektu dumadining cita ing cerkak diarani .....
A. tema D. amanat
B. alur E. setting
C. peraga

Halaman:

Editor: Joko Susilo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X